Polityka Prywatności: RODO i ciasteczka

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych jest serwis internetowy PANCERNE mobilne (pancernemobilne.pl). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach firmy KYLOS.

Przez termin „RODO” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzu dodawania komentarza są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych użytkowników jest serwis internetowy PANCERNE mobilne, którego reprezentantem jest Mieszko Zagańczyk. Z Administratorem można skontaktować się za pomocą e-maila: biuro@pancernemobilne.pl.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie,
 • w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji treści i usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych celów Administratora.

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu sprawdzenia zgodności danych, ich przetwarzania, usunięcia lub sprostowania należy skontaktować się drogą elektroniczną z Administratorem danych, e-mail:

 • biuro@pancernemobilne.pl.

Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika zastrzegamy sobie prawo do ich przetwarzania w zakresie ewentualnych roszczeń sądowych.

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną, e-mail:

 • biuro@pancernemobilne.pl.

Usługodawca udostępniania dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby lub organy.

 

„Ciasteczka”, czyli pliki cookies

Serwis internetowy PANCERNE mobilne (pancernemobilne.pl) wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. „ciasteczka”.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu używanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o dacie i czasie, lokalizacji użytkownika oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza dodawania komentarzy.

W serwisie internetowym PANCERNE mobilne (pancernemobilne.pl) pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 • umożliwiających korzystanie z usług dostępnych w witrynie;
 • zapewnienia bezpieczeństwa;
 • umożliwiających zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony witryny;
 • umożliwiających przypisanie do konkretnego użytkownika wybranych przez niego ustawień i personalizacji interfejsu;
 • umożliwiających personalizację treści reklamowych użytkownika.

Użytkownik ma prawo do zmiany sposobu gromadzenia plików cookies na stronie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu.

Poniżej znajduje się lista najpopularniejszych przeglądarek. Po kliknięciu w nazwę przeglądarki, z której korzystasz, otworzy się strona z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

Urządzenia mobilne:

Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Witryna korzysta z narzędzia Google Analitics w celu monitorowania informacji o użytkownikach i sposobie poruszania się po witrynie.

Pliki cookies stosowane na stronie służą dopasowaniu treści i reklam wyświetlanych w witrynie. Są one niezbędne do zapewnienia najwyższej jakości i wygody użytkowania serwisu oraz do optymalizacji.